Gimnazjum Nr 9


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 9

Patron 0

Adres Gimnazjum Nr 9

Kossobudzkiego 12
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-400
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 9

243669955
Regon 61104405900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Nr 9 znajduje się w miejscowości Płock pod adresem Kossobudzkiego 12. Numer tel. do szkoły to 243669955. Numer fax: 243669977. Gimnazjum znajduje się na terytorium gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zsos7.edu.pl. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 61104405900000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających edukację w placówce była równa 20, z czego 11 to gimnazjalistki, a 9 to gimnazjaliści. Powiat płock ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 3812 uczniów w powiecie przypada 19 innych gimnazjów (200,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Mapa