Gimnazjum Nr 5 W Płocku


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 5 W Płocku

Patron Zygmunt Padlewski

Adres Gimnazjum Nr 5 W Płocku

Królowej Jadwigi 4
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-400
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 5 W Płocku

243668900
Regon 61105122000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 5 W Płocku znajduje się w miejscowości Płock pod adresem Królowej Jadwigi 4. Nr tel. do gimnazjum to 243668900. Nr faksu: 243668900. Placówka gimnazjalna działa na obszarze gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum znajdziemy pod adresem www.gimnazjum5plock.republika.pl. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 61105122000000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki testu w postaci stosownego dokumentu uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczących się w placówce była równa 446, z czego 216 stanowiły uczennice, a 230 to uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 66 nauczycieli, z czego 52 w pełnym wymiarze godzin oraz 14 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,71. Powiat płock ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 3812 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół gimnazjalnych (200,63 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.08-1.29-1.29
2006-0.96-0.47-0.47
2007-0.43-2.14-2.14
20081.32-2.31-2.31
2009-3.1-2.28-2.28
2010-0.73-1.05-1.05
2011-4.86-0.31-0.31
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.75-2.32-2.32
2006-1.27-0.36-0.36
2007-2.46-2.44-2.44
2008-0.41-1.19-1.19
2009-1.68-1.59-1.59
2010-0.93-1.97-1.97
2011-3.96-0.67-0.67

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa