Samorzadowe Przedszkole W Radzanowie


Najważniejsze informacje - Samorzadowe Przedszkole W Radzanowie

Adres Samorzadowe Przedszkole W Radzanowie

Marii Konopnickiej 3
Miejscowość Radzanowo
Kod pocztowy 09-451
Gmina Radzanowo
Powiat płocki
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorzadowe Przedszkole W Radzanowie

242654344
Regon 00090376500000
Organ prowadzący Gmina

Samorzadowe Przedszkole W Radzanowie znajduje się w miejscowości Radzanowo pod adresem Marii Konopnickiej 3. Numer telefonu do przedszkola to 242654344. Placówka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Radzanowo, powiat płocki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00090376500000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczących się w placówce to 165, z czego 77 stanowiły uczennice, a 88 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 4,5. Powiat płocki ma zarejestrowane 24 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1825 uczniów w powiecie przypada 24 innych przedszkoli (76,04 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Radzanowo: 1
  • w gminie Radzanowo: 3
  • powiat płocki: 65
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa