I Prywatne Gimnazjum


Najważniejsze informacje - I Prywatne Gimnazjum

Adres I Prywatne Gimnazjum

Sienkiewicza 26
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon I Prywatne Gimnazjum

243640720
Regon 00473701600043
Organ prowadzący Logos spółka z o.o.

I Prywatne Gimnazjum znajduje się w miejscowości Płock pod adresem Sienkiewicza 26. Telefon do gimnazjum to 243640720. Faks: 243640720. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Stronę internetową gimnazjum odwiedzimy pod adresem szkolylogos.edu.pl. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 00473701600043. Jednostka rejestracyjna dla I Prywatne Gimnazjum to gmina.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat płock ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 3812 uczniów w powiecie przypada 19 innych jednostek gimnazjalnych (200,63 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2004-7.46-7.46-7.46
2005-10.86-1.29-1.29
2007-7.31-2.14-2.14
2008-10.38-2.31-2.31
2009-12.45-2.28-2.28
2010-10.91-1.05-1.05
2011-10.65-0.31-0.31
Rok Szkoła Gmina Powiat
2004-16.77-16.77-16.77
2005-11.62-2.32-2.32
2007-10.8-2.44-2.44
2008-9.59-1.19-1.19
2009-18.03-1.59-1.59
2010-17-1.97-1.97
2011-13.71-0.67-0.67

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa