Szkoła Policealna W Ełku


Najważniejsze informacje - Szkoła Policealna W Ełku

Adres Szkoła Policealna W Ełku

Karola Augusta Bahrkego 2B
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Policealna W Ełku

876103940
Regon 00029458500000
Organ prowadzący Samorząd województwa

Szkoła Policealna W Ełku mieści się w miejscowości Ełk pod adresem Karola Augusta Bahrkego 2B. Numer telefonu do szkoły to 876103940. Numer faksu: 876103940. Studium policealne działa na terytorium gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest samorząd województwa. Stronę www studium policealnego odwiedzimy pod adresem www.medyk.lh.pl. Studium policealne widnieje w rejestrze pod numerem 00029458500000.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 120, z czego 94 stanowiły uczennice, a 26 stanowili słuchacze. W szkole policealnej jest zatrudnionych łącznie 42 nauczycieli, z czego 11 na pełen etat oraz 31 na pół etatu. Na słuchacza przypada 0,35 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 0,35. Powiat ełcki ma zarejestrowane 9 szkoł policealnych, a województwo warmińsko-mazurskie - 137. Na 391 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół policealnych (43,44 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 25,69 (3519 uczniów na 137 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Ełk: 1
  • w gminie Ełk: 4
  • powiat ełcki: 35
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa