Gimnazjum Nr 3


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 3

Patron Jan Paweł II

Adres Gimnazjum Nr 3

zamojska 16
Miejscowość Hrubieszów
Kod pocztowy 22-500
Gmina miasto Hrubieszów
Powiat hrubieszowski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 95041998200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 3 mieści się w miejscowości Hrubieszów pod adresem zamojska 16. Placówka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Hrubieszów, powiat hrubieszowski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 95041998200000.

Edukacja w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 216, z czego 111 to dziewczynki, a 105 to uczniowie. Powiat hrubieszowski ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 2111 uczniów w powiecie przypada 19 innych jednostek gimnazjalnych (111,11 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 138,94 (66828 dzieci w wieku gimnazjalnym na 481 placówek).

Mapa