Gimnazjum Im. Ks Stanisława Staszica


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Ks Stanisława Staszica

Patron ks. Stanisław Staszic

Adres Gimnazjum Im. Ks Stanisława Staszica

3 Maja 1
Miejscowość Hrubieszów
Kod pocztowy 22-500
Gmina miasto Hrubieszów
Powiat hrubieszowski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Ks Stanisława Staszica

846963660
Strona
Regon 95107691700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Im. Ks Stanisława Staszica znajduje się w miejscowości Hrubieszów pod adresem 3 Maja 1. Telefon do gimnazjum to 846963660. Numer fax: 846963660. Placówka gimnazjalna działa na obszarze gminy Hrubieszów, powiat hrubieszowski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.staszic.pl. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 95107691700000.

Nauka w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów pobierających edukację w placówce była równa 290, z czego 175 to dziewczynki, a 115 to chłopcy. Powiat hrubieszowski ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 2111 uczniów w powiecie przypada 19 innych placówek gimnazjalnych (111,11 na placówkę), a średnia w województwie to 138,94 (66828 uczniów na 481 placówek).

Mapa