Gimnazjum W Werbkowicach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Werbkowicach

Patron Polskich Noblistów

Adres Gimnazjum W Werbkowicach

Jana Pawła II 17
Miejscowość Werbkowice
Kod pocztowy 22-550
Gmina Werbkowice
Powiat hrubieszowski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Werbkowicach

846573037
Strona
Regon 09504220850000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Werbkowicach znajduje się w miejscowości Werbkowice pod adresem Jana Pawła II 17. Telefon do szkoły to 846573037. Numer fax: 846572603. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Werbkowice, powiat hrubieszowski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem zswerbkowice.eu. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 09504220850000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce to 221, z czego 98 stanowiły dziewczynki, a 123 to gimnazjaliści. Powiat hrubieszowski ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 2111 uczniów w powiecie przypada 19 innych jednostek gimnazjalnych (111,11 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 138,94 (66828 gimnazjalistów na 481 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.52-0.97-4.26
2006-3.790.72-2.06
2007-4.91-2.13-6.23
2008-4.19-0.54-0.92
2009-2.87-0.49-3.53
2010-3.21-1.48-4.6
2011-3.72-3.31-6.78
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.49-2.58-4.78
2006-6.65-0.85-4.21
2007-6.64-2.44-5.23
2008-5.11-2.53-5.17
2009-6.11-1.1-4.87
2010-5.99-1.71-3.91
2011-5.33-3.19-4.64

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa