Gminne Gimnazjum Im. Bolesława Chrobrego W Kozodawach


Najważniejsze informacje - Gminne Gimnazjum Im. Bolesława Chrobrego W Kozodawach

Patron Bolesław Chrobry

Adres Gminne Gimnazjum Im. Bolesława Chrobrego W Kozodawach

Miejscowość Kozodawy
Kod pocztowy 22-500
Gmina Hrubieszów
Powiat hrubieszowski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 95042152000016
Organ prowadzący Gmina

Gminne Gimnazjum Im. Bolesława Chrobrego W Kozodawach mieści się w miejscowości Kozodawy pod adresem . Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Hrubieszów, powiat hrubieszowski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 95042152000016.

Edukacja w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Wyniki egzaminu w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 110, z czego 65 stanowiły gimnazjalistki, a 45 to gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 18 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 7 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,57. Powiat hrubieszowski ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 2111 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół gimnazjalnych (111,11 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 138,94 (66828 uczniów na 481 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Kozodawy: 1
  • w gminie Hrubieszów: 13
  • powiat hrubieszowski: 38
  • województwo lubelskie: 1069

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.84-0.971.65
200611.960.723.44
2007-8.11-2.130.06
20082.96-0.543.32
200911.31-0.493.27
2010-1.26-1.480.77
20119.43-3.310.29
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.43-2.580.7
2006-1.77-0.851.48
2007-7.63-2.44-1.41
2008-2.15-2.531.94
2009-2.32-1.13.09
20108.65-1.712.08
2011-5.79-3.191.63

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa