Gimazjum Specjalne


Najważniejsze informacje - Gimazjum Specjalne

Adres Gimazjum Specjalne

Zamojska 16A
Miejscowość Hrubieszów
Kod pocztowy 22-500
Gmina miasto Hrubieszów
Powiat hrubieszowski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 95107708700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimazjum Specjalne mieści się w miejscowości Hrubieszów pod adresem Zamojska 16A. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Hrubieszów, powiat hrubieszowski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 95107708700000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów pobierających edukację w placówce to 31, z czego 11 stanowiły uczennice, a 20 stanowili chłopcy. Powiat hrubieszowski ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 2111 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół gimnazjalnych (111,11 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 138,94 (66828 gimnazjalistów na 481 placówek).

Mapa