Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii

Patron Jan Paweł II

Adres Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii

199
Miejscowość Trzeszczany Pierwsze
Kod pocztowy 22-554
Gmina Trzeszczany
Powiat hrubieszowski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii

846575229
Strona
Regon 95042221100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii znajduje się w miejscowości Trzeszczany Pierwsze pod adresem - 199. Nr tel. do gimnazjum to 846575229. Szkoła gimnazjalna mieści się na terenie gminy Trzeszczany, powiat hrubieszowski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.trzeszczany.edu.pl. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 95042221100000.

Pobieranie nauki w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Wyniki testu w formie stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 88, z czego 41 stanowiły uczennice, a 47 stanowili chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,18 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 1,67. Powiat hrubieszowski ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 2111 uczniów w powiecie przypada 19 innych gimnazjów (111,11 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 138,94 (66828 gimnazjalistów na 481 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Trzeszczany Pierwsze: 2
  • w gminie Trzeszczany: 4
  • powiat hrubieszowski: 38
  • województwo lubelskie: 1069

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.15-0.97-2.15
20061.60.721.6
2007-3.87-2.13-3.87
20081.05-0.541.05
2009-3.37-0.49-3.37
2010-0.98-1.48-0.98
2011-3-3.31-3
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-9.8-2.58-9.8
2006-2.77-0.85-2.77
2007-4.49-2.44-4.49
2008-4.11-2.53-4.11
2009-3.87-1.1-3.87
2010-3.74-1.71-3.74
2011-7.02-3.19-7.02

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa