Gimnazjum Nr 1


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1

Patron KRÓL WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO

Adres Gimnazjum Nr 1

LITOPADOWA 12
Miejscowość Hrubieszów
Kod pocztowy 22-500
Gmina miasto Hrubieszów
Powiat hrubieszowski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1

846962074
Strona
Regon 95041898800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 znajduje się w miejscowości Hrubieszów pod adresem LITOPADOWA 12. Telefon do szkoły to 846962074. Numer faksu: 846962074. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Hrubieszów, powiat hrubieszowski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.gim1.hrubieszow.info. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 95041898800000.

Edukacja w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających edukację w placówce była równa 179, z czego 79 to uczennice, a 100 to gimnazjaliści. Powiat hrubieszowski ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 2111 uczniów w powiecie przypada 19 innych gimnazjów (111,11 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 138,94 (66828 gimnazjalistów na 481 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.18-0.971.61
2006-4.080.72-1.14
2007-4.33-2.13-2.89
20083.15-0.541.31
2009-2.34-0.49-0.45
2010-1.12-1.48-2.1
2011-5.98-3.31-4.88
Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.78-2.580.56
2006-7.68-0.85-3.06
2007-5.75-2.44-3.64
2008-5.56-2.53-4.02
2009-10.64-1.1-4.9
2010-4.18-1.71-4.32
2011-6.06-3.19-4.87

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa