Gimnazjum Nr 2


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2

Patron Kardynał Stefan Wyszyński

Adres Gimnazjum Nr 2

Żeromskiego 29
Miejscowość Hrubieszów
Kod pocztowy 22-500
Gmina miasto Hrubieszów
Powiat hrubieszowski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2

846972963
Strona
Regon 95041895900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 mieści się w miejscowości Hrubieszów pod adresem Żeromskiego 29. Nr tel. do gimnazjum to 846972963. Fax: 846972964. Placówka gimnazjalna mieści się na terenie gminy Hrubieszów, powiat hrubieszowski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum można znaleźć pod adresem www.zsm2.hrubieszów.info. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 95041895900000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce wynosiła 132, z czego 63 to dziewczynki, a 69 stanowili gimnazjaliści. Powiat hrubieszowski ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 2111 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół gimnazjalnych (111,11 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 138,94 (66828 dzieci w wieku gimnazjalnym na 481 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.59-0.971.61
2006-0.580.72-1.14
2007-2.32-2.13-2.89
2008-1.32-0.541.31
2009-0.38-0.49-0.45
2010-2.99-1.48-2.1
2011-8.81-3.31-4.88
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.26-2.580.56
2006-1.88-0.85-3.06
2007-3.84-2.44-3.64
2008-4.01-2.53-4.02
2009-2.62-1.1-4.9
2010-4.45-1.71-4.32
2011-7.54-3.19-4.87

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa