Gimnazjum Publiczne Im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Strzyżowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Publiczne Im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Strzyżowie

Patron ks. Kardynał Stefan Wyszyński

Adres Gimnazjum Publiczne Im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Strzyżowie

Bohaterów Września 10
Miejscowość Strzyżów
Kod pocztowy 22-525
Gmina Horodło
Powiat hrubieszowski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Publiczne Im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Strzyżowie

846516080
Regon 95042176600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Publiczne Im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Strzyżowie znajduje się w miejscowości Strzyżów pod adresem Bohaterów Września 10. Numer telefonu do gimnazjum to 846516080. Faks: 846516080. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Horodło, powiat hrubieszowski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 95042176600000.

Nauka w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce była równa 52, z czego 27 to gimnazjalistki, a 25 to chłopcy. Powiat hrubieszowski ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 2111 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół gimnazjalnych (111,11 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 138,94 (66828 gimnazjalistów na 481 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.2-0.97-3.81
20060.020.721.32
2007-7.46-2.13-5.24
2008-2.71-0.54-4.48
2009-4.13-0.49-3.16
2010-5.58-1.48-4.21
2011-4.83-3.31-3.8
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.75-2.58-5.94
2006-2.76-0.85-2.08
2007-5.81-2.44-5.76
2008-7.17-2.53-6.05
2009-3.83-1.1-4.01
2010-1.99-1.71-2.25
2011-7.43-3.19-6.24

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa