Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Zamojska 16A
Miejscowość Hrubieszów
Kod pocztowy 22-500
Gmina miasto Hrubieszów
Powiat hrubieszowski
Województwo lubelskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 95120914600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna mieści się w miejscowości Hrubieszów pod adresem Zamojska 16A. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje na terytorium gminy Hrubieszów, powiat hrubieszowski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Zasadnicza szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 95120914600000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum i szkole średniej technicznej, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Młodzież zdobywa wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym edukacja trwa trzy lata. W zależności od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez ucznia. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk położono na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przypisanego na naukę zawodu. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kompetencje zawodowe, o ile uczeń podejdzie do nieobowiązkowego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 24, z czego 10 to słuchaczki, a 14 to kursanci. Powiat hrubieszowski ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo lubelskie - 126. Na 360 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (90 na placówkę), a średnia w województwie to 64,54 (8132 uczniów na 126 placówek).

Mapa