Gminne Gimnazjum W Moniatyczach


Najważniejsze informacje - Gminne Gimnazjum W Moniatyczach

Patron Papież Jan Paweł II

Adres Gminne Gimnazjum W Moniatyczach

Moniatycze 148
Miejscowość Moniatycze
Kod pocztowy 22-500
Gmina Hrubieszów
Powiat hrubieszowski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gminne Gimnazjum W Moniatyczach

846918034
Regon 95042149900000
Organ prowadzący Gmina

Gminne Gimnazjum W Moniatyczach znajduje się w miejscowości Moniatycze pod adresem Moniatycze 148. Telefon do szkoły to 846918034. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Hrubieszów, powiat hrubieszowski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 95042149900000.

Nauka w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 114, z czego 60 stanowiły uczennice, a 54 stanowili uczniowie. Powiat hrubieszowski ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 2111 uczniów w powiecie przypada 19 innych placówek gimnazjalnych (111,11 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 138,94 (66828 dzieci w wieku gimnazjalnym na 481 placówek).

Mapa