Gimnazjum Im. Wawrzyńca Spytka Jordana


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Wawrzyńca Spytka Jordana

Patron Wawrzyniec Spytek Jordan

Adres Gimnazjum Im. Wawrzyńca Spytka Jordana

12
Miejscowość Spytkowice
Kod pocztowy 34-745
Gmina Spytkowice
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 49196559900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Wawrzyńca Spytka Jordana znajduje się w miejscowości Spytkowice pod adresem 12. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Spytkowice, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 49196559900000.

Kształcenie w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Wyniki testu w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 192, z czego 92 to uczennice, a 100 stanowili chłopcy. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 52 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 7117 uczniów w powiecie przypada 52 innych gimnazjów (136,87 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.26-1.08-5.26
2006-1.76-0.88-1.76
2007-3.55-1.66-3.55
20082.84-2.472.84
2009-6.8-2.35-6.8
2010-3.45-3.05-3.45
2011-4.95-2.4-4.95
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.88-1.9-4.88
2006-1.5-1.38-1.5
2007-1.73-2.74-1.73
2008-1.47-2.18-1.47
2009-3.08-1.99-3.08
2010-4.92-2.38-4.92
2011-3.72-1.84-3.72

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa