Gimnazjum Nr 3 W Rabie Niżnej


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 3 W Rabie Niżnej

Patron Jan Paweł II

Adres Gimnazjum Nr 3 W Rabie Niżnej

Raba Niżna 162
Miejscowość Raba Niżna
Kod pocztowy 34-730
Gmina Mszana Dolna
Powiat limanowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 3 W Rabie Niżnej

183316005
Regon 49197525000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 3 W Rabie Niżnej mieści się w miejscowości Raba Niżna pod adresem Raba Niżna 162. Nr tel. do gimnazjum to 183316005. Faks: 183316005. Gimnazjum ma lokalizację na terytorium gminy Mszana Dolna, powiat limanowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 49197525000000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających edukację w placówce to 105, z czego 55 to uczennice, a 50 to chłopcy. Powiat limanowski ma zarejestrowane 39 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 5376 uczniów w powiecie przypada 39 innych jednostek gimnazjalnych (137,85 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-7.57-1.93-2.77
20060.60.361.78
20071.22-0.91-1.82
20086.430.313.33
20090.34-0.99-1.08
20100.1-1.84-1.76
2011-0.150.310.5
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-11.36-2.32-4.8
2006-3.5-1.34-1.65
2007-3.32-0.7-2.88
2008-2.7-0.79-0.75
2009-5.53-1.71-3.09
2010-2.47-2.2-2.93
2011-1.58-0.35-0.91

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa