Gimnazjum W Chabówce


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Chabówce

Patron Władysław Orkan

Adres Gimnazjum W Chabówce

232
Miejscowość Chabówka
Kod pocztowy 34-720
Gmina Rabka-Zdrój
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Chabówce

182677552
Strona
Regon 49290355400015
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Chabówce znajduje się w miejscowości Chabówka pod adresem 232. Numer tel. do gimnazjum to 182677552. Numer faksu: 182677552. Szkoła gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Rabka-Zdrój, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zschabowka.rabka.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 49290355400015.

Pobieranie nauki w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce to 65, z czego 35 stanowiły dziewczynki, a 30 to uczniowie. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 52 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 7117 uczniów w powiecie przypada 52 innych placówek gimnazjalnych (136,87 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2006-5.26-0.88-0.34
2007-3.49-1.66-1.94
2008-1.59-2.47-1.01
20094.2-2.351.79
2010-4.44-3.05-0.02
201111.32-2.41.74
Rok Szkoła Gmina Powiat
20060.27-1.38-1.63
2007-5.64-2.74-4.05
2008-0.62-2.18-0.77
20096.73-1.993.68
2010-2.01-2.380.65
20119.63-1.842.5

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum