Gminne Przedszkole "stokrotka" W Spytkowicach


Najważniejsze informacje - Gminne Przedszkole "Stokrotka" W Spytkowicach

Adres Gminne Przedszkole "Stokrotka" W Spytkowicach

29
Miejscowość Spytkowice
Kod pocztowy 34-745
Gmina Spytkowice
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Gminne Przedszkole "Stokrotka" W Spytkowicach

182688007
Regon 49081356800000
Organ prowadzący Gmina

Gminne Przedszkole "stokrotka" W Spytkowicach mieści się w miejscowości Spytkowice pod adresem 29. Telefon do przedszkola to 182688007. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Spytkowice, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 49081356800000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 75, z czego 27 stanowiły dziewczynki, a 48 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 5 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 0,63. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 53 przedszkola, a województwo małopolskie - 1123. Na 2090 uczniów w powiecie przypada 53 innych przedszkoli (39,43 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Spytkowice: 3
  • w gminie Spytkowice: 3
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa