Gimnazjum Nr 1


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1

Patron Ojciec Święty Jan Paweł II

Adres Gimnazjum Nr 1

65
Miejscowość Raba Wyżna
Kod pocztowy 34-721
Gmina Raba Wyżna
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1

182671282
Strona
Regon 49196000129113
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 mieści się w miejscowości Raba Wyżna pod adresem - 65. Nr tel. do szkoły to 182671282. Nr faksu: 182671282. Szkoła gimnazjalna działa na terytorium gminy Raba Wyżna, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gim1.rabawyzna.pl. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 49196000129113.

Nauka w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów pobierających edukację w placówce była równa 352, z czego 168 stanowiły gimnazjalistki, a 184 to chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 41 nauczycieli, z czego 34 na pełen etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 4,86. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 52 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 7117 uczniów w powiecie przypada 52 innych placówek gimnazjalnych (136,87 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Raba Wyżna: 3
  • w gminie Raba Wyżna: 12
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.41-1.08-2.99
2006-5.73-0.88-4.61
2007-3.18-1.66-3.86
2008-2.57-2.47-3.85
2009-5.56-2.35-6.29
2010-3.53-3.05-1.57
2011-3.41-2.4-3.2
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.1-1.9-3.28
2006-4.59-1.38-4.95
2007-6.58-2.74-5.95
2008-4.74-2.18-3.97
2009-6.61-1.99-6.55
2010-2.55-2.38-1.6
2011-3.06-1.840.01

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa