Gimnazjum Zs Podwilk


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Zs Podwilk

Adres Gimnazjum Zs Podwilk

157
Miejscowość Podwilk
Kod pocztowy 34-722
Gmina Jabłonka
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Zs Podwilk

182852924
Regon 49196732200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Zs Podwilk mieści się w miejscowości Podwilk pod adresem - 157. Numer telefonu do gimnazjum to 182852924. Nr faksu: 182852924. Jednostka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Jabłonka, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem -. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 49196732200000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki testu w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów uczących się w placówce była równa 88, z czego 40 stanowiły uczennice, a 48 stanowili chłopcy. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 52 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 7117 uczniów w powiecie przypada 52 innych jednostek gimnazjalnych (136,87 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.17-1.08-4.51
2006-4.4-0.88-4.06
2007-6.14-1.66-3.26
2008-3.5-2.47-6.82
2009-4.79-2.35-4.88
2010-9.03-3.05-6
2011-5.4-2.4-4.86
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.26-1.9-2.61
2006-5.83-1.38-1.95
2007-4.91-2.74-2.37
2008-2.8-2.18-2.59
2009-2.47-1.99-2.9
2010-5.32-2.38-4.23
2011-2.93-1.84-2.71

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum