Gimnazjum Nr 2 Im. św. Dominika Savio W Skawie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2 Im. Św. Dominika Savio W Skawie

Patron Św. Dominik Savio

Adres Gimnazjum Nr 2 Im. Św. Dominika Savio W Skawie

Skawa 584A
Miejscowość Skawa
Kod pocztowy 34-713
Gmina Raba Wyżna
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2 Im. Św. Dominika Savio W Skawie

182686722
Strona
Regon 49196006000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 Im. św. Dominika Savio W Skawie znajduje się w miejscowości Skawa pod adresem Skawa 584A. Numer telefonu do gimnazjum to 182686722. Numer fax: 182686722. Gimnazjum funkcjonuje na terenie gminy Raba Wyżna, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.zs.skawa.rabawyzna.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 49196006000000.

Edukacja w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w formie stosownego dokumentu uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów uczących się w placówce była równa 166, z czego 74 stanowiły uczennice, a 92 stanowili chłopcy. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 52 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 7117 uczniów w powiecie przypada 52 innych szkół gimnazjalnych (136,87 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.57-1.08-2.99
2006-3.5-0.88-4.61
2007-4.54-1.66-3.86
2008-5.12-2.47-3.85
2009-7.03-2.35-6.29
20100.38-3.05-1.57
2011-2.99-2.4-3.2
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.47-1.9-3.28
2006-5.33-1.38-4.95
2007-5.33-2.74-5.95
2008-3.19-2.18-3.97
2009-6.5-1.99-6.55
2010-0.66-2.38-1.6
20113.08-1.840.01

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum