Gimnazjum W Jordanowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Jordanowie

Adres Gimnazjum W Jordanowie

Konopnickiej 2
Miejscowość Jordanów
Kod pocztowy 34-240
Gmina miasto Jordanów
Powiat suski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Jordanowie

182675690
Regon 35707020200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Jordanowie mieści się w miejscowości Jordanów pod adresem Konopnickiej 2. Nr tel. do szkoły to 182675690. Nr faksu: 182675690. Szkoła gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Jordanów, powiat suski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum można znaleźć pod adresem gimjordanow.iap.pl. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 35707020200000.

Nauka w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 171, z czego 84 stanowiły gimnazjalistki, a 87 stanowili chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 20 nauczycieli, z czego 14 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,33. Powiat suski ma zarejestrowane 23 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 3086 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół gimnazjalnych (134,17 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Jordanów: 3
  • w gminie Jordanów: 3
  • powiat suski: 36
  • województwo małopolskie: 1603

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.10.215.1
20063.06-0.613.06
20076.380.476.38
20082.650.162.65
20090.59-0.40.59
20101.950.051.95
20112.160.432.16
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.97-1.331.97
20062.06-1.682.06
20074.08-0.884.08
20082.39-1.442.39
20092.99-0.192.99
20105.31-0.865.31
20111.71-0.411.71

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa