Szkoła Podstawowa Im. świętej Jadwigi Królowej W Rabie Wyżnej


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Świętej Jadwigi Królowej W Rabie Wyżnej

Patron Święta Jadwiga Królowa

Adres Szkoła Podstawowa Im. Świętej Jadwigi Królowej W Rabie Wyżnej

RABA WYŻNA 120
Miejscowość Raba Wyżna
Kod pocztowy 34-721
Gmina Raba Wyżna
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Świętej Jadwigi Królowej W Rabie Wyżnej

182671071
Regon 49045272200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. świętej Jadwigi Królowej W Rabie Wyżnej znajduje się w miejscowości Raba Wyżna pod adresem RABA WYŻNA 120. Telefon do szkoły podstawowej to 182671071. Nr fax: 182671071. Jednostka edukacyjna funkcjonuje na obszarze gminy Raba Wyżna, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową placówki edukacyjnej odwiedzimy pod adresem WWW.SPRABA.RABAWYZNA.PL. Jednostka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 49045272200000.

Szkoła Podstawowa Im. świętej Jadwigi Królowej W Rabie Wyżnej edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce wynosiła 347, z czego 177 to uczennice, a 170 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 26 nauczycieli, z czego 22 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 5,5. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 109 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 15522 uczniów w powiecie przypada 109 innych szkół podstawowych (142,4 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Raba Wyżna: 3
  • w gminie Raba Wyżna: 12
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa