Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. 12 Pułku Piechoty W Spytkowicach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. 12 Pułku Piechoty W Spytkowicach

Patron 12 Pułk Piechoty

Adres Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. 12 Pułku Piechoty W Spytkowicach

566
Miejscowość Spytkowice
Kod pocztowy 34-745
Gmina Spytkowice
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. 12 Pułku Piechoty W Spytkowicach

182688346
Regon 49045279700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. 12 Pułku Piechoty W Spytkowicach mieści się w miejscowości Spytkowice pod adresem 566. Telefon do szkoły podstawowej to 182688346. Numer fax: 182688346. Placówka edukacyjna działa na terenie gminy Spytkowice, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła podstawowa znajduje się w rejestrze pod numerem 49045279700000.

Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. 12 Pułku Piechoty W Spytkowicach edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce to 124, z czego 67 to uczennice, a 57 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 11. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 109 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 15522 uczniów w powiecie przypada 109 innych szkół podstawowych (142,4 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Spytkowice: 3
  • w gminie Spytkowice: 3
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa