Niepubliczny Punkt Przeedszkolny Im. Bł Edmunda Bojanowskiego W Spytkowicach


Najważniejsze informacje - Niepubliczny Punkt Przeedszkolny Im. Bł Edmunda Bojanowskiego W Spytkowicach

Patron Bł.Edmund Bojanowski

Adres Niepubliczny Punkt Przeedszkolny Im. Bł Edmunda Bojanowskiego W Spytkowicach

Spytkowice 96
Miejscowość Spytkowice
Kod pocztowy 34-745
Gmina Spytkowice
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Niepubliczny Punkt Przeedszkolny Im. Bł Edmunda Bojanowskiego W Spytkowicach

182688036
Regon 00623487400180
Organ prowadzący Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Prowincja Krakows

Niepubliczny Punkt Przeedszkolny Im. Bł Edmunda Bojanowskiego W Spytkowicach mieści się w miejscowości Spytkowice pod adresem Spytkowice 96. Numer tel. do przedszkola to 182688036. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Spytkowice, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest organizacje wyznaniowe. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00623487400180. Organ rejestrujący dla Niepubliczny Punkt Przeedszkolny Im. Bł Edmunda Bojanowskiego W Spytkowicach to gmina.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat nowotarski ma zarejestrowane 53 przedszkola, a województwo małopolskie - 1123. Na 2090 uczniów w powiecie przypada 53 innych przedszkoli (39,43 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Mapa