Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Harkabuzie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Harkabuzie

Patron Maria Konopnicka

Adres Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Harkabuzie

47
Miejscowość Harkabuz
Kod pocztowy 34-721
Gmina Raba Wyżna
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Harkabuzie

182771095
Regon 49045266200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Harkabuzie mieści się w miejscowości Harkabuz pod adresem 47. Numer tel. do szkoły to 182771095. Nr faksu: 182771095. Szkoła podstawowa funkcjonuje na terytorium gminy Raba Wyżna, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową placówki szkolnej znajdziemy pod adresem www.spharkabuz.rabawyzna.pl. Jednostka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 49045266200000.

Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Harkabuzie rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 94, z czego 43 stanowiły dziewczynki, a 51 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 0,88. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 109 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 15522 uczniów w powiecie przypada 109 innych szkół podstawowych (142,4 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Harkabuz: 1
  • w gminie Raba Wyżna: 12
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa