Gimnazjum Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Dla Dorosłych

Adres Gimnazjum Dla Dorosłych

Diamentowa 2
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-447
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 43126047000017
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Lublin pod adresem Diamentowa 2. Numer telefonu do szkoły to 817441752. Jednostka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 43126047000017.

Nauka w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 31, z czego 10 stanowiły dziewczynki, a 21 stanowili uczniowie. Powiat lublin ma zarejestrowane 41 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 8573 uczniów w powiecie przypada 41 innych jednostek gimnazjalnych (209,1 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 138,94 (66828 gimnazjalistów na 481 placówek).

Mapa