Gimnazjum Dla Dorosłych Im. św. Teresy


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Dla Dorosłych Im. Św. Teresy

Patron św. Teresa

Adres Gimnazjum Dla Dorosłych Im. Św. Teresy

1 Maja 14C
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-410
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum Dla Dorosłych Im. Św. Teresy

814445002
Regon 43053071300109
Organ prowadzący Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe

Gimnazjum Dla Dorosłych Im. św. Teresy znajduje się w miejscowości Lublin pod adresem 1 Maja 14C. Numer tel. do gimnazjum to 814445002. Numer fax: 814445002. Placówka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Witrynę internetową gimnazjum znajdziemy pod adresem www.zsd.lublin.eu. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 43053071300109. Organ rejestracyjny dla Gimnazjum Dla Dorosłych Im. św. Teresy to gmina.

Nauka w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat lublin ma zarejestrowane 41 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 8573 uczniów w powiecie przypada 41 innych jednostek gimnazjalnych (209,1 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 138,94 (66828 uczniów na 481 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-12.083.273.27
2006-17.632.932.93
2007-22.723.53.5
2008-21.414.084.08
2009-27.392.262.26
2010-16.743.483.48
2011-18.744.854.85
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-18.523.133.13
2006-20.684.654.65
2007-20.053.983.98
2008-20.814.224.22
2009-23.793.383.38
2010-21.773.163.16
2011-23.233.223.22

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa