Gimnazjum Nr 11 Im. Por. Mar. Mariana Tadeusza Mokrskiego W Lublinie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 11 Im. Por. Mar. Mariana Tadeusza Mokrskiego W Lublinie

Patron por.mar. Marian Tadeusz Mokrski

Adres Gimnazjum Nr 11 Im. Por. Mar. Mariana Tadeusza Mokrskiego W Lublinie

Radości 13
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-530
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 11 Im. Por. Mar. Mariana Tadeusza Mokrskiego W Lublinie

815279695
Regon 43103112000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 11 Im. Por. Mar. Mariana Tadeusza Mokrskiego W Lublinie mieści się w miejscowości Lublin pod adresem Radości 13. Nr tel. do gimnazjum to 815279695. Nr fax: 815279695. Placówka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.gim11.lublin.pl. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 43103112000000.

Nauka w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 551, z czego 262 to dziewczynki, a 289 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 78 nauczycieli, z czego 65 na cały etat oraz 13 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 5. Powiat lublin ma zarejestrowane 41 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 8573 uczniów w powiecie przypada 41 innych placówek gimnazjalnych (209,1 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 138,94 (66828 gimnazjalistów na 481 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Lublin: 123
  • w gminie Lublin: 123
  • powiat Lublin: 123
  • województwo lubelskie: 1069

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.453.273.27
20063.572.932.93
20074.373.53.5
20082.854.084.08
20091.782.262.26
20104.593.483.48
20111.734.854.85
Rok Szkoła Gmina Powiat
20056.743.133.13
20064.114.654.65
20075.243.983.98
20083.774.224.22
2009-0.123.383.38
20103.783.163.16
20111.143.223.22

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa