Technikum Transportowo-komunikacyjne


Najważniejsze informacje - Technikum Transportowo-Komunikacyjne

Adres Technikum Transportowo-Komunikacyjne

Zemborzycka 82
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-445
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Transportowo-Komunikacyjne

817440951
Strona
Regon 43125482400013
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Transportowo-komunikacyjne znajduje się w miejscowości Lublin pod adresem Zemborzycka 82. Telefon do technikum to 817440951. Numer fax: 817439585. Szkoła średnia o profilu technicznym mieści się na obszarze gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową technicznej szkoły ponadgimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zstk.edu.pl. Technikum widnieje w rejestrze pod numerem 43125482400013.

Słuchacz szkoły średniej technicznej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna ilość słuchaczy pobierających naukę w placówce wynosiła 383, z czego 40 to kursantki, a 343 to kursanci. Powiat lublin ma zarejestrowane 29 szkoł technicznych, a województwo lubelskie - 232. Na 5283 uczniów w powiecie przypada 29 innych szkół średnich technicznych (182,17 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 128,12 (29723 kursantów na 232 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 1 31,00 % -
język niemiecki ustny podstawowy 1 53,30 % -
matematyka pisemny podstawowy 48 49,60 % 83,00 %
język angielski ustny podstawowy 47 51,60 % -
język angielski pisemny podstawowy 47 60,70 % -
język polski pisemny podstawowy 48 56,60 % 83,00 %
język polski ustny podstawowy 48 75,20 % 83,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 31,00 % 27 (z 33) 27 (z 33) 27 (z 33) 145 (z 169)
język niemiecki ustny podstawowy 53,30 % 20 (z 32) 20 (z 32) 20 (z 32) 89 (z 167)
matematyka pisemny podstawowy 49,60 % 26 (z 62) 26 (z 62) 26 (z 62) 115 (z 370)
język angielski ustny podstawowy 51,60 % 42 (z 62) 42 (z 62) 42 (z 62) 222 (z 355)
język angielski pisemny podstawowy 60,70 % 32 (z 62) 32 (z 62) 32 (z 62) 124 (z 358)
język polski pisemny podstawowy 56,60 % 24 (z 62) 24 (z 62) 24 (z 62) 91 (z 370)
język polski ustny podstawowy 75,20 % 14 (z 62) 13 (z 62) 13 (z 62) 117 (z 370)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr