Prywatne Gimnazjum Im. Ks. K. Gostyńskiego


Najważniejsze informacje - Prywatne Gimnazjum Im. Ks. K. Gostyńskiego

Patron ks. Kazimierz Gostyński

Adres Prywatne Gimnazjum Im. Ks. K. Gostyńskiego

Droga Męczenników Majdanka 27
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-325
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Prywatne Gimnazjum Im. Ks. K. Gostyńskiego

814440555
Regon 43042166800050
Organ prowadzący Michał Bobrzyński

Prywatne Gimnazjum Im. Ks. K. Gostyńskiego mieści się w miejscowości Lublin pod adresem Droga Męczenników Majdanka 27. Numer telefonu do gimnazjum to 814440555. Faks: 814440100. Jednostka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Serwis www jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.pklo.lublin.pl. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 43042166800050. Instytucja rejestracyjna dla Prywatne Gimnazjum Im. Ks. K. Gostyńskiego to gmina.

Edukacja w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat lublin ma zarejestrowane 41 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 8573 uczniów w powiecie przypada 41 innych jednostek gimnazjalnych (209,1 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 138,94 (66828 gimnazjalistów na 481 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.313.273.27
20062.692.932.93
20070.863.53.5
20086.24.084.08
20093.942.262.26
2010-0.433.483.48
20118.184.854.85
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.183.133.13
2006-2.244.654.65
20073.363.983.98
20084.594.224.22
20094.713.383.38
20101.693.163.16
20115.73.223.22

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa