Academia - Studium Policealne


Najważniejsze informacje - Academia - Studium Policealne

Adres Academia - Studium Policealne

Energetyków 28
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-468
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Academia - Studium Policealne

814623680
Strona
Regon 06042205900000
Organ prowadzący Medicine Luminate

Academia - Studium Policealne mieści się w miejscowości Lublin pod adresem Energetyków 28. Numer telefonu do szkoły to 814623680. Faks: 814623682. Szkoła policealna ma lokalizację na obszarze gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Portal internetowy szkoły policealnej znajdziemy pod adresem www.academia.org.pl. Studium policealne znajduje się w rejestrze pod numerem 06042205900000. Jednostka rejestrująca dla Academia - Studium Policealne to miasto na prawach powiatu.

Powiat lublin ma zarejestrowane 58 szkoł policealnych, a województwo lubelskie - 197. Na 1603 uczniów w powiecie przypada 58 innych szkół policealnych (27,64 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 32,85 (6472 słuchaczy na 197 placówek).

Mapa