Gimnazjum Im. św. Teresy W Lublinie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Św. Teresy W Lublinie

Patron św. Teresa

Adres Gimnazjum Im. Św. Teresy W Lublinie

1 MAJA 14C
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-410
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum Im. Św. Teresy W Lublinie

814445002
Regon 43053071300037
Organ prowadzący Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. św. Teresy

Gimnazjum Im. św. Teresy W Lublinie mieści się w miejscowości Lublin pod adresem 1 MAJA 14C. Nr tel. do gimnazjum to 814445002. Nr fax: 814445002. Gimnazjum działa na terenie gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Stronę internetową gimnazjum można znaleźć pod adresem www.zslublin.eu. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 43053071300037. Jednostka rejestracyjna dla Gimnazjum Im. św. Teresy W Lublinie to gmina.

Edukacja w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat lublin ma zarejestrowane 41 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 8573 uczniów w powiecie przypada 41 innych szkół gimnazjalnych (209,1 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 138,94 (66828 gimnazjalistów na 481 placówek).

Mapa