Gimnazjum Nr 3


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 3

Adres Gimnazjum Nr 3

Nałkowskich 110
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-470
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 3

817490694
Regon 43103019000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 3 mieści się w miejscowości Lublin pod adresem Nałkowskich 110. Telefon do szkoły to 817490694. Nr fax: 817490695. Jednostka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem http://gimnazjum3.lublin.pl. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 43103019000000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 340, z czego 163 stanowiły dziewczynki, a 177 stanowili chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 38 nauczycieli, z czego 28 na pełen etat oraz 10 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,8. Powiat lublin ma zarejestrowane 41 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 8573 uczniów w powiecie przypada 41 innych gimnazjów (209,1 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 138,94 (66828 gimnazjalistów na 481 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Lublin: 123
  • w gminie Lublin: 123
  • powiat Lublin: 123
  • województwo lubelskie: 1069

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.393.273.27
20061.412.932.93
20073.133.53.5
20085.094.084.08
20091.442.262.26
20107.013.483.48
20111.594.854.85
Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.813.133.13
20066.494.654.65
20075.623.983.98
20086.284.224.22
20095.83.383.38
20104.973.163.16
20115.233.223.22

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa