Gimnazjum Nr 1 Ks. Stanisława Konarskiego W Lublinie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1 Ks. Stanisława Konarskiego W Lublinie

Patron ks. Stanisława Konarskiego

Adres Gimnazjum Nr 1 Ks. Stanisława Konarskiego W Lublinie

Kunickiego 116
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-436
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1 Ks. Stanisława Konarskiego W Lublinie

817440607
Strona
Regon 43103094100017
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 Ks. Stanisława Konarskiego W Lublinie mieści się w miejscowości Lublin pod adresem Kunickiego 116. Numer tel. do szkoły to 817440607. Numer faksu: 817440607. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem gim1.lublin.pl. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 43103094100017.

Edukacja w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 421, z czego 186 stanowiły uczennice, a 235 stanowili chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 56 nauczycieli, z czego 29 na pełen etat oraz 27 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,07. Powiat lublin ma zarejestrowane 41 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 8573 uczniów w powiecie przypada 41 innych jednostek gimnazjalnych (209,1 na placówkę), a średnia w województwie to 138,94 (66828 uczniów na 481 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Lublin: 123
  • w gminie Lublin: 123
  • powiat Lublin: 123
  • województwo lubelskie: 1069

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.173.273.27
20062.152.932.93
20075.173.53.5
20084.334.084.08
20091.842.262.26
20106.713.483.48
20113.524.854.85
Rok Szkoła Gmina Powiat
20057.543.133.13
20062.974.654.65
20074.473.983.98
20084.734.224.22
20091.793.383.38
20103.483.163.16
20113.93.223.22

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa