Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr16


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr16

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr16

Zemborzycka 82
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-445
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr16

817440951
Strona
Regon 43125481800012
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr16 mieści się w miejscowości Lublin pod adresem Zemborzycka 82. Telefon do szkoły to 817440951. Nr fax: 817439585. Szkoła zawodowa działa na terytorium gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową szkoły o profilu zawodowym znajdziemy pod adresem www.zstk.edu.pl. Szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 43125481800012.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są realizowane tak jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz tylko w zakresie podstawowym. Kursant zdobywa wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym edukacja zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W ZSZ szczególny nacisk kładzie się na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający umiejętności praktyczne, o ile wychowanek podejdzie do nieobligatoryjnego egzaminu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat lublin ma zarejestrowane 17 szkoł zawodowych, a województwo lubelskie - 126. Na 1299 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół zawodowych (76,41 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 64,54 (8132 uczniów na 126 placówek).

Mapa