Gimnazjum Nr 15 Im Jana Pawła Ii


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 15 Im Jana Pawła Ii

Patron Jan Paweł II

Adres Gimnazjum Nr 15 Im Jana Pawła Ii

Elektryczna 51
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-349
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 15 Im Jana Pawła Ii

817440800
Regon 43103015400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 15 Im Jana Pawła Ii znajduje się w miejscowości Lublin pod adresem Elektryczna 51. Telefon do szkoły to 817440800. Numer fax: 817454161. Szkoła gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gimnazjum15.lublin.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 43103015400000.

Kształcenie w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 423, z czego 189 stanowiły gimnazjalistki, a 234 stanowili chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 58 nauczycieli, z czego 47 w pełnym wymiarze godzin oraz 11 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 4,27. Powiat lublin ma zarejestrowane 41 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 8573 uczniów w powiecie przypada 41 innych szkół gimnazjalnych (209,1 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 138,94 (66828 uczniów na 481 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Lublin: 123
  • w gminie Lublin: 123
  • powiat Lublin: 123
  • województwo lubelskie: 1069

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.953.273.27
20065.512.932.93
20074.163.53.5
20085.934.084.08
20093.622.262.26
20107.743.483.48
20114.274.854.85
Rok Szkoła Gmina Powiat
20057.13.133.13
20067.774.654.65
20077.223.983.98
20086.914.224.22
20097.253.383.38
20105.163.163.16
20116.133.223.22

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa