Zasadnicz Szkoła Zawodowa Nr 17


Najważniejsze informacje - Zasadnicz Szkoła Zawodowa Nr 17

Adres Zasadnicz Szkoła Zawodowa Nr 17

Diamentowa 2
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-447
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicz Szkoła Zawodowa Nr 17

817441752
Regon 43125790000017
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicz Szkoła Zawodowa Nr 17 mieści się w miejscowości Lublin pod adresem Diamentowa 2. Nr tel. do szkoły zawodowej to 817441752. Szkoła o profilu zawodowym mieści się na terytorium gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. ZSZ posiada wpis w rejestrze pod numerem 43125790000017.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, lecz tylko w obszarze podstawowym. Uczeń zyskuje wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ nauka zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez kursanta. W szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kompetencje praktyczne, o ile wychowanek podejdzie do dobrowolnego sprawdzaniu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub uzupełniać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat lublin ma zarejestrowane 17 szkoł zawodowych, a województwo lubelskie - 126. Na 1299 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół zawodowych (76,41 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 64,54 (8132 uczniów na 126 placówek).

Mapa