Gimnazjum Nr 26 W Lublinie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 26 W Lublinie

Adres Gimnazjum Nr 26 W Lublinie

Zdrowa 1
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-383
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 06038946800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 26 W Lublinie znajduje się w miejscowości Lublin pod adresem Zdrowa 1. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 06038946800000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty testu w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 101, z czego 58 to uczennice, a 43 to gimnazjaliści. Powiat lublin ma zarejestrowane 41 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 8573 uczniów w powiecie przypada 41 innych placówek gimnazjalnych (209,1 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 138,94 (66828 uczniów na 481 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20115.554.854.85
Rok Szkoła Gmina Powiat
2011-1.863.223.22

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa