Zsz


Najważniejsze informacje - Zsz

Patron por.J.Sarna

Adres Zsz

Żwirki i Wigury 2
Miejscowość Gorzyce
Kod pocztowy 39-432
Gmina Gorzyce
Powiat tarnobrzeski
Województwo podkarpackie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zsz

158362087
Regon 83047526100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zsz mieści się w miejscowości Gorzyce pod adresem Żwirki i Wigury 2. Numer telefonu do szkoły to 158362087. Fax: 158362087. ZSZ działa na terenie gminy Gorzyce, powiat tarnobrzeski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Zasadnicza szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 83047526100000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w szkole licealnej i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz tylko w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez kursanta. W ZSZ szczególny nacisk położono na praktykę zawodową. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje ponad 60% całego czasu przypisanego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący umiejętności zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do nieobligatoryjnego egzaminu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także uzupełniać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 76, z czego 20 stanowiły uczennice, a 56 to kursanci. Powiat tarnobrzeski ma zarejestrowane 3 szkoły zawodowe, a województwo podkarpackie - 101. Na 234 uczniów w powiecie przypada 3 innych szkół zawodowych (78 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 111,75 (11287 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 101 placówek).

Mapa