Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii

Patron Jan Paweł II

Adres Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii

Edukacji Narodowej 3
Miejscowość Gorzyce
Kod pocztowy 39-432
Gmina Gorzyce
Powiat tarnobrzeski
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii

158361869
Regon 83045289200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii znajduje się w miejscowości Gorzyce pod adresem Edukacji Narodowej 3. Numer telefonu do szkoły to 158361869. Numer fax: 158361869. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Gorzyce, powiat tarnobrzeski , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 83045289200000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy oceniają. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 257, z czego 125 to uczennice, a 132 to chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 37 nauczycieli, z czego 31 na cały etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 5,17. Powiat tarnobrzeski ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 1718 uczniów w powiecie przypada 15 innych placówek gimnazjalnych (114,53 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 120,2 (69477 uczniów na 578 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gorzyce: 4
  • w gminie Gorzyce: 10
  • powiat tarnobrzeski: 24
  • województwo podkarpackie: 1039

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.041.18-1.78
20061.072.14-0.5
20071.412.080.66
2008-0.320.180.65
2009-2.421.79-0.37
20101.262.462.47
20111.360.88-0.97
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.19-0.7-2.54
2006-0.99-0.05-1.92
20070.30.55-0.02
20080.57-0.451.69
2009-3.750.2-0.08
20100.141.950.6
2011-0.85-0.76-2

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum