Tuzd


Najważniejsze informacje - Tuzd

Patron por.J.Sarna

Adres Tuzd

Żwirki i Wigury 2
Miejscowość Gorzyce
Kod pocztowy 39-432
Gmina Gorzyce
Powiat tarnobrzeski
Województwo podkarpackie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Tuzd

158362087
Regon 18036139100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Tuzd mieści się w miejscowości Gorzyce pod adresem Żwirki i Wigury 2. Nr tel. do technikum to 158362087. Numer faksu: 158362087. Szkoła średnia techniczna funkcjonuje na terytorium gminy Gorzyce, powiat tarnobrzeski , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Szkoła średnia o profilu technicznym figuruje w rejestrze pod numerem 18036139100000.

Kursant technikum musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zdaniu egzaminu maturalnego.

Powiat tarnobrzeski ma zarejestrowane 5 szkoł technicznych, a województwo podkarpackie - 169. Na 416 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół średnich o profilu technicznym (83,2 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 214,4 (36234 słuchaczy na 169 placówek).

Mapa