Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Tarnobrzegu


Najważniejsze informacje - Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Tarnobrzegu

Adres Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Tarnobrzegu

ŚW.BARBARY 1C
Miejscowość Tarnobrzeg
Kod pocztowy 39-400
Gmina miasto Tarnobrzeg
Powiat Tarnobrzeg
Województwo podkarpackie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Tarnobrzegu

158231036
Regon 83137600600127
Organ prowadzący JACEK SADRAKUŁA

Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Tarnobrzegu mieści się w miejscowości Tarnobrzeg pod adresem ŚW.BARBARY 1C. Telefon do szkoły to 158231036. Numer faksu: 158231036. Szkoła o profilu zawodowym działa na terytorium gminy Tarnobrzeg, powiat Tarnobrzeg , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę www ZSZ można znaleźć pod adresem euroszkola-bis.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 83137600600127. Organ rejestracyjny dla Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Tarnobrzegu to miasto na prawach powiatu.

ZSZ realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak tylko w obszarze podstawowym. Uczeń zyskuje wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej nauka obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk położono na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kompetencje praktyczne, o ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub podwyższać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat tarnobrzeg ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo podkarpackie - 101. Na 417 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (69,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 111,75 (11287 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 101 placówek).

Mapa