Szkoła Podstawowa Nr2 Im.jana Pawła Ii W Gorzycach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr2 Im.jana Pawła Ii W Gorzycach

Patron JAN PAWEŁ II

Adres Szkoła Podstawowa Nr2 Im.jana Pawła Ii W Gorzycach

EDUKACJI NARODOWE 3
Miejscowość Gorzyce
Kod pocztowy 39-432
Gmina Gorzyce
Powiat tarnobrzeski
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr2 Im.jana Pawła Ii W Gorzycach

158362934
Regon 00132166300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr2 Im.jana Pawła Ii W Gorzycach znajduje się w miejscowości Gorzyce pod adresem EDUKACJI NARODOWE 3. Numer telefonu do szkoły to 158362934. Fax: 158362934. Jednostka szkolna ma lokalizację na terenie gminy Gorzyce, powiat tarnobrzeski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www placówki edukacyjnej odwiedzimy pod adresem http://sp2.gskgonet.com.pl. Placówka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00132166300000.

Szkoła Podstawowa Nr2 Im.jana Pawła Ii W Gorzycach edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczących się w placówce wynosiła 344, z czego 149 stanowiły uczennice, a 195 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 34 nauczycieli, z czego 29 na pełen etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 5,8. Powiat tarnobrzeski ma zarejestrowane 30 szkół podstawowych, a województwo podkarpackie - 1075. Na 3278 uczniów w powiecie przypada 30 innych szkół podstawowych (109,27 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 129,15 (138837 uczniów na 1075 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Gorzyce: 4
  • w gminie Gorzyce: 10
  • powiat tarnobrzeski: 24
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa

szkoła podstawowa