Lo


Najważniejsze informacje - Lo

Patron por.J.Sarna

Adres Lo

Żwirki i Wigury 2
Miejscowość Gorzyce
Kod pocztowy 39-432
Gmina Gorzyce
Powiat tarnobrzeski
Województwo podkarpackie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Lo

158362087
Regon 83047529000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Lo mieści się w miejscowości Gorzyce pod adresem Żwirki i Wigury 2. Numer tel. do szkoły to 158362087. Nr fax: 158362087. Liceum działa na obszarze gminy Gorzyce, powiat tarnobrzeski , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Liceum znajduje się w rejestrze pod numerem 83047529000000.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Powstały także klasy dwujęzyczne, w których dane przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, absolwent może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagana jest zdana matura). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 21, z czego 16 stanowiły uczennice, a 5 to uczniowie. Powiat tarnobrzeski ma zarejestrowane 9 liceów, a województwo podkarpackie - 291. Na 433 uczniów w powiecie przypada 9 innych placówek licealnych (48,11 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 136,85 (39823 uczniów na 291 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 1 12,90 % -
język polski ustny podstawowy 1 60,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 1 34,00 % -
język angielski ustny podstawowy 1 36,70 % -
matematyka pisemny podstawowy 1 60,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 12,90 % 2 (z 3) 2 (z 3) 7 (z 8) 283 (z 285)
język polski ustny podstawowy 60,00 % 2 (z 3) 2 (z 3) 7 (z 8) 251 (z 284)
język angielski pisemny podstawowy 34,00 % 2 (z 3) 2 (z 3) 7 (z 8) 259 (z 281)
język angielski ustny podstawowy 36,70 % 2 (z 3) 2 (z 3) 7 (z 8) 263 (z 279)
matematyka pisemny podstawowy 60,00 % 1 (z 3) 1 (z 3) 3 (z 8) 72 (z 285)

Mapa