Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Tarnobrzegu


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Tarnobrzegu

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Tarnobrzegu

ŚW.BARBARY 1C
Miejscowość Tarnobrzeg
Kod pocztowy 39-400
Gmina miasto Tarnobrzeg
Powiat Tarnobrzeg
Województwo podkarpackie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Tarnobrzegu

158231036
Strona
Regon 83137600600110
Organ prowadzący JACEK SADRAKUŁA

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Tarnobrzegu znajduje się w miejscowości Tarnobrzeg pod adresem ŚW.BARBARY 1C. Numer telefonu do szkoły to 158231036. Nr fax: 158231036. Szkoła zawodowa działa na terytorium gminy Tarnobrzeg, powiat Tarnobrzeg , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Serwis www zasadniczej szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem euroszkola-bis.pl. ZSZ funkcjonuje w rejestrze pod numerem 83137600600110. Instytucja rejestracyjna dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Tarnobrzegu to miasto na prawach powiatu.

ZSZ realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ edukacja zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez kursanta. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk położono na naukę zawodu. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do dobrowolnego egzaminu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat tarnobrzeg ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo podkarpackie - 101. Na 417 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (69,5 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 111,75 (11287 uczniów na 101 placówek).

Mapa