Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Tarnobrzegu


Najważniejsze informacje - Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Tarnobrzegu

Adres Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Tarnobrzegu

ŚW.BARBARY 1C
Miejscowość Tarnobrzeg
Kod pocztowy 39-400
Gmina miasto Tarnobrzeg
Powiat Tarnobrzeg
Województwo podkarpackie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Tarnobrzegu

158231036
Strona
Regon 18041021500066
Organ prowadzący KRZYSZTOF SADRAKUŁA

Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Tarnobrzegu znajduje się w miejscowości Tarnobrzeg pod adresem ŚW.BARBARY 1C. Nr tel. do szkoły zawodowej to 158231036. Nr faksu: 158231036. Szkoła zawodowa mieści się na terytorium gminy Tarnobrzeg, powiat Tarnobrzeg , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Serwis www szkoły o profilu zawodowym można znaleźć pod adresem euroszkola-bis.pl. Szkoła o profilu zawodowym figuruje w rejestrze pod numerem 18041021500066. Instytucja rejestrująca] dla Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Tarnobrzegu to miasto na prawach powiatu.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w szkole licealnej i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej kształcenia trwa trzy lata. W ramach zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez ucznia. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk położono na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący umiejętności zawodowe, o ile uczeń przystąpi do dobrowolnego egzaminu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość kursantów pobierających edukację w placówce była równa 41, z czego 7 to uczennice, a 34 to słuchacze. Powiat tarnobrzeg ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo podkarpackie - 101. Na 417 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (69,5 na placówkę), a średnia w województwie to 111,75 (11287 uczniów na 101 placówek).

Mapa