Samorządowe Przedszkole W Gorzycach


Najważniejsze informacje - Samorządowe Przedszkole W Gorzycach

Adres Samorządowe Przedszkole W Gorzycach

Edukacji Narodowej 3
Miejscowość Gorzyce
Kod pocztowy 39-432
Gmina Gorzyce
Powiat tarnobrzeski
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowe Przedszkole W Gorzycach

156445510
Regon 83122108300000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowe Przedszkole W Gorzycach znajduje się w miejscowości Gorzyce pod adresem Edukacji Narodowej 3. Telefon do przedszkola to 156445510. Fax: 156445510. Jednostka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Gorzyce, powiat tarnobrzeski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem http://przedszkolegorzyce.blizej.info/. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 83122108300000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci uczących się w placówce wynosiła 194, z czego 81 to dziewczynki, a 113 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 20 nauczycieli, z czego 17 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 5,67. Powiat tarnobrzeski ma zarejestrowane 23 przedszkola, a województwo podkarpackie - 602. Na 1151 uczniów w powiecie przypada 23 innych przedszkoli (50,04 na placówkę), a średnia w województwie to 61,67 (37125 przedszkolaków na 602 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Gorzyce: 4
  • w gminie Gorzyce: 10
  • powiat tarnobrzeski: 24
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa

przedszkole